Souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Tímto uděluji obchodní společnosti Radan Mynář, majitel se sídlem Hradecká 1879 / 12, Brno, 612 00, IČ: 63386895 (dále jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto mé osobní údaje:

 •  identifikační údaje (jméno, příjmení, popř. název, IČ, DIČ),
 •  datum narození,
 •  údaje o adrese,
 •  telefonní číslo,
 •  emailová adresa,
 •  adresa webové stránky.

 •  


2. Tyto údaje budou zpracovávány za účely:

 •  reklamními a marketingovými, tj. zejména zasílání reklamních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků,
 •  reklamačního řízení,
 •  návrhů řešení odstranění vad.

 

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po celou dobu, po kterou budete využívat služeb Správce. Pro účely přímého marketingu bude správce osobní údaje zpracovávat dále po dobu 2 let, nebo dokud tento souhlas neodvoláte. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky, osobně i prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracování osobních údajů budou provádět dále tito zpracovatelé:

 • poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací

 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu gdpr@lumbers.cz nebo dopisu na kontaktní údaje Radan Mynář, Hradecká 1879 / 12, Brno, 612 00.

 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

 •  vzít souhlas kdykoliv zpět,
 •  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 •  požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 •  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 •  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 •  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 •  


6. Udělením tohoto souhlasu prohlašuji, že jsem si vědom/a, že poskytnutí služeb správce není vázáno na udělení tohoto souhlasu, nemám povinnost tento souhlas poskytnout a že tento souhlas uděluji na základě své svobodné vůle.